A- A A+
Conijn Consultancy

Zorgorganisatie

Zoals gesteld op Introductie draait deze adviesfunctie om de hoofdvraag hoe de zorg zodanig te organiseren en financieren dat ze kosteneffectief, patiëntvriendelijk en zorgverlenersvriendelijk blijft of wordt. Partijen waar deze functie primair op gericht is politieke partijen en het ministerie van Volksgezondheid, verenigingen van zorgaanbieders, van patiënten en van zorgverzekeraars, en uitvoerende organen en instanties.

Kosteneffectief

Er wordt soms gedacht dat 'kosteneffectief' staat voor zo schraal mogelijke zorg, maar dat is een misvatting. Het gaat er slechts om dat de uitgaven aan zorg in verhouding staan tot de kwaliteit ervan in de breedste zin van het woord.

Patiëntvriendelijk

Behalve dat 'patiëntvriendelijk' staat voor een vriendelijke, zorgzame attitude van de zorgverleners, staat het ook voor professionaliteit. Evenals voor transparantie. Patiënten moeten op een eenvoudige wijze kunnen opzoeken hoe een zorgaanbieder presteert op de twee hoofdgebieden — het ziekteverloop (het primaire kwaliteitscriterium in de curatieve zorg) en de patiënttevredenheid (het primaire in de care).

Zorgverlenersvriendelijk

Dit staat voornamelijk voor een zo laag mogelijke administratieve en aanverwante belasting, evenals voor faire kwaliteitseisen en een faire beloning.

Gezonde Zorg

Mijn website Gezonde Zorg is geheel aan de bovengenoemde zaken gewijd en bevat verhandelingen over een groot aantal daarmee verbonden deelonderwerpen. U kunt daar veel informatie op vinden, maar het is ook veel leeswerk. In plaats daarvan kunt u de zaken persoonlijk uitgelegd krijgen en de vragen waar u mee zit persoonlijk beantwoord krijgen.

Uitkomstfinanciering

Een zeer belangrijk deelonderwerp op Gezonde Zorg is uitkomstfinanciering. Dat wil in de kern zeggen dat de zorgaanbieders in de curatieve zorg zoveel mogelijk beloond worden voor het ziekteverloop. En als men pathologieverloop als primair kwaliteitscriterium vervangt door patiënttevredenheid, is uitkomstfinanciering ook goed mogelijk in de care.

Uitkomstfinanciering is door een bijna unanieme Tweede Kamer, met instemming van het kabinet, aangewezen als dé financieringsmethode voor de toekomst. Voor de nabije toekomst zelfs, want alhoewel de desbetreffende motie-Smilde c.s. al eind 2011 is aangenomen, en er nog geen grote vorderingen zijn gemaakt, stelt ze dat uitkomstfinanciering uiterlijk 2020 gerealiseerd moet zijn.

Die datum zal zeer waarschijnlijk niet gehaald worden, maar duidelijk is wel dat die vorm van financiering er moet komen.

Wat betekent uitkomstfinanciering voor u?

Wat betekent uitkomstfinanciering voor u? Hoe zou het gerealiseerd moeten worden? Zitten er nog addertjes onder het gras? Waar moet u op letten bij de uitvoering en implementatie zodat de voordelen ervan voor u ook werkelijk voordelen zijn? Bij al deze en alle andere vragen die u erover heeft kan ik u helpen.

Contact

Mijn volledige contactinformatie vindt u op Bedrijfsinfo. Mijn telefoonnummer is 06 - 2201 5871 en u kunt me mailen door hier te klikken.

Frank Conijn


De woordafbreking op deze website is geautomatiseerd, wat soms nog fouten oplevert. Deze site gebruikt geen tracking- of soortgelijke cookies.