A- A A+
Conijn Consultancy

Introductie

Conijn Consultancy is een advies- en ontwikkelbureau op het gebied van zorgorganisatie, klanttevredenheidsonderzoek/customer research, personeelsbeoordelingssystemen, medewerkerstevredenheidsonderzoek en communicatie. De functies t.a.v. van het eerste en laatste worden hieronder alvast kort toegelicht.

Zorgorganisatie

De adviesfunctie Zorgorganisatie biedt antwoord op de vraag: hoe zou de gezondheidszorg georganiseerd en gefinancierd moeten worden zodat ze kosteneffectief en tegelijkertijd patiënt- en zorgaanbiedersvriendelijk blijft of wordt?

Partijen waar deze functie op gericht is zijn politieke partijen en het ministerie van Volksgezondheid, verenigingen van zorgaanbieders, van patiënten en van zorgverzekeraars, en uitvoerende organen en instanties.

Communicatie

Deze functie is gericht op de communicatie met patiënten en gezonde burgers, met betrekking tot voorlichting over en advies bij ziekte en het voorkomen daarvan.

Mijn achtergrond en expertise

De volgende opleidingen, (zelf)studies en praktijkervaringen liggen ten grondslag aan mijn expertises in deze wellicht opmerkelijke combinatie van functies/diensten:

  • Fysiotherapie, inclusief klinische ervaring.
  • Zorgeconomie, vaak gezondheidseconomie genoemd; auteur van een achttal artikelen over zorgeconomische onderwerpen in het Financieele Dagblad; auteur van Gezonde Zorg.
  • Klinimetrie, zijnde de wetenschap van de medische en psychologische assessments. 'Assessment' is een containerbegrip en staat voor alles wat met meten en beoordelen te maken heeft. De klinimetrie geldt daarbij als de verreweg meest gevorderde van alle assessmentwetenschappen. Inclusief klanttevredenheids- en medewerkerstevredenheidsonderzoek en personeelsbeoordeling, welke net zo goed assessments zijn.
  • Praktijkervaring met diverse klantonderzoek- en personeelsbeoordelingssystemen.
  • Eindredacteur en webmaster van Physical Therapist's Literature Update, een Engelstalig wetenschappelijk internettijdschrift voor fysiotherapeuten.
  • Uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels, o.a. cum laude geslaagd voor het Associatie-examen Engels.

Verhoudingsgewijs zeer lage kosten

Bij de meeste andere bureaus betaalt u ook voor de hoge overheadkosten die ze maken. Bij Conijn Consultancy zijn die zeer laag. Daarbij bied ik maatwerk, waardoor u kunt rekenen op topkwaliteit tegen een sterk concurrerende prijs.

Contact

Mijn volledige contactinformatie vindt u op Bedrijfsinfo. Mijn telefoonnummer is 06 - 2201 5871 en mijn e-mailadres is .

Frank Conijn


De woordafbreking op deze website is geautomatiseerd, wat soms nog fouten oplevert. Deze site gebruikt geen tracking- of soortgelijke cookies.