A- A A+
Conijn Consultancy

Personeelsbeoordelingssytemen

Het zal geen betoog hoeven dat een goed personeelsbeleid zeer belangrijk is voor het functioneren van bedrijven, diensten, organisaties, instellingen of instanties (hierna te noemen: bedrijven). Toch zijn er grote bedrijven zonder behoorlijk personeelsbeoordelingssysteem.

De criteria waaraan dat dient te voldoen zijn de volgende:

 1. Het is goed aanpasbaar aan de werkkring waarin het geïmplementeerd moet worden.
 2. Het maakt de eventuele sterke en zwakke punten van de beoordeelde duidelijk.
 3. Het is in principe onafhankelijk van de beoordelaar. Als een andere beoordelaar de beoordeling doet, dient de uitkomst ervan grotendeels dezelfde te zijn. Dat bevordert o.a. een faire beoordeling die door de beoordeelde geaccepteerd wordt, ook als het eindoordeel onvoldoende is.
 4. In principe voorkomt het dat bij een onvoldoende eindoordeel de relatie tussen de direct leidinggevende en de beoordeelde verstoord wordt. Dat is essentieel voor de leidinggevende om zijn/haar coachingstaak goed te kunnen (blijven) vervullen, en voor de beoordeelde om plezier in het werk te houden of krijgen.
 5. Het is goed werkbaar voor alle ermee werkende partijen.

Bestaande systemen voldoen vaak niet

Er zijn een aantal in HR-kringen min of meer bekende systemen, te weten de Profiles Performance Indicator (PPI), de Balanced Scorecard - Employee Appraisal (BSEA), de Workplace Big Five Profile (WB5P) en het Resultaatgericht Beoordelen (RgB).

Allen zijn gericht op de vraag wat de beoordeelde zou moeten kunnen, doen of bereiken. In veel werkkringen blijken de eerste drie echter vaak niet te voldoen omdat de werkkring significant andere eisen stelt. En zij zijn niet of slecht aanpasbaar.

Meestal is maatwerk vereist

Een ander systeem is het zogeheten 360-graden feedbacksysteem (360-systeem). Dat is — zeer terecht — gericht op de vraag op basis van wat of wiens mening/wier meningen er geoordeeld zou moeten worden. Het zou dus als toepassingsmanier i.p.v. vervanging van de genoemde systemen gezien moeten worden.

Het is echter hooguit een raamwerk, dat door het toepassende bedrijf geheel of grotendeels zelf ingevuld moet worden. Vergelijk het met een casco huis. Dan zou men wellicht denken dat men er met een combinatie van het RgB- en het 360-systeem is, maar ook het RgB-systeem is hooguit een casco.

Veelal moet er dus een systeem op maat gebouwd worden om te kunnen spreken van een ideaal systeem. Hulp bij dat op maat bouwen is mij evenwel op het lijf geschreven. Evenals het de vakbonden en/of ondernemingsraad betrekken bij dat proces, zodat er een ideaal én geaccepteerd systeem ontstaat.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Een ander onderdeel dat vaak verwaarloosd wordt in het personeelsbeleid is een goed medewerkerstevredenheidsonderzoek (Mto). De kwaliteitscriteria daarvan zijn:

 1. Het dekt alle aspecten van het werk die van significante invloed zijn op het eindoordeel van de medewerker.
 2. Het is vanwege de toenemende algemene enquêtemoeheid snel in te vullen.
 3. De uitkomsten ervan bestaan uit concrete verbeter- en complimentpunten.
 4. Het is makkelijk aan te passen aan veranderende omstandigheden.
 5. De uitkomsten ervan zijn, nadat de invultermijn gesloten is, met een simpele druk op de knop beschikbaar.
 6. Het dient economisch geprijsd te zijn.

Bij Mto's is geen sprake van echte systemen, zelfs al claimen sommigen van wel. Bij echte systemen, zoals bij een aantal personeelsbeoordelingssystemen, is er namelijk sprake van auteursrecht, en dat is bij Mto's niet het geval. Het gaat, naast de automatisering van de dataverwerking, voornamelijk om de vraagstelling en de antwoordschalen. En die dienen bijna altijd geheel custom-made te zijn.

Dat lijkt misschien niet moeilijk, maar behalve de vraag hoe het personeel de uitgevraagde zaken waardeert, moet ook duidelijk worden hoe belangrijk het ze vindt. Er zijn verschillende manieren om daar achter te komen, maar maar heel weinig die dat met behoud van alle bovenstaande criteria doen.

Ook bij deze zaken kan ik u van dienst zijn.

Contact

Mijn volledige contactinformatie vindt u op Bedrijfsinfo. Mijn telefoonnummer is 06 - 2201 5871 en u kunt me mailen door hier te klikken.

Frank Conijn


De woordafbreking op deze website is geautomatiseerd, wat soms nog fouten oplevert. Deze site gebruikt geen tracking- of soortgelijke cookies.