A-  A  A+ 

Conijn Consultancy

Introductie

Welkom op de website van Conijn Consultancy. Deze site biedt twee lay-outs: een met volledige breedte, aanbevolen voor normale computers, en een met een medium breedte, voor apparaten met kleine schermen. Door de grotere zoom ontstaan bij de tweede optie grotere letters. Verder bevat deze site rechtsboven een extra lettergroottefunctie.

Conijn Consultancy is een adviesbureau op het gebied van klantonderzoek, ook wel customer research genoemd, en personeelsbeoordelingssystemen.

Voor een bedrijf, instelling of dienst dat/die ook op de lange termijn succesvol wil zijn, zijn inzichtelijke en accurate klantfeedback en een goed personeelsbeleid onontbeerlijk. Waarbij voor een goed personeelsbeleid een goed personeelsbeoordelingssysteem essentieel is.

Wat klantonderzoek en personeelsbeoordelingssystemen gemeen hebben is dat ze beiden vormen van onderzoek zijn. Dat betekent dat de specialisten op dat gebied de mensen zijn die onderzoekskunde gestudeerd hebben. Ik heb medische wetenschappelijke onderzoekskunde* gestudeerd, welke beschouwd wordt als de moeder aller onderzoekskundes. Dat is logisch, omdat de gevolgen van inaccuraat onderzoek in de medische praktijk zeer groot kunnen zijn.

De eisen gesteld aan medisch wetenschappelijk onderzoek zijn dus verreweg het grootst. De daarvoor benodigde onderzoekskundige kennis overtreft in van andere sectoren daarom in wezenlijke mate. Verder hou ik me al een aantal jaren bezig met klantonderzoek en personeelsbeoordelingssystemen. En ik beheers de benodigde internettechnieken, zowel de webpagina- als de databasetechnieken.

Bij Conijn Consultancy kunt u derhalve rekenen op een uitstekende kennis van zaken en allround kunde. Ook kunt u, door lage overhead- en personeelskosten, rekenen op zeer concurrerende prijzen. Vraag daarom in ieder geval altijd meerdere offertes aan en laat u door verschillende bedrijven voorlichten over wat de beste manier is om uw probleem op te lossen of wens te realiseren.

Andere enquêtes

U kunt bij Conijn Consultancy ook terecht voor andere soorten enquêtes dan klantenenquêtes, want ook in het opstellen van die vragenlijsten is het gestudeerd hebben van onderzoekskunde van groot belang. Voorbeelden zijn het medewerkerstevredenheidsonderzoek en het imago-onderzoek.

Kwaliteitsassessments

Verder kan ik u helpen bij het ontwerpen van uw kwaliteitsassessments, als die menselijke interactie betreft. Vragenlijsten vormen daar immers meestal een belangrijk onderdeel van. Een voorbeeld van een kwaliteitsassessment dat ik heb ontwikkeld is te vinden op Gezonde Zorg newWindow (1K), een website over o.a. de kosteneffectiviteit van de zorg.

Cookies

Deze website gebruikt alleen cookies om de weergavevoorkeuren van de bezoeker op te slaan; cookies die het surfgedrag bijhouden worden niet gebruikt.


*: Medische onderzoekskunde wordt nog steeds epidemiologie genoemd, maar al heel lang richt de studie zich alleen nog maar op onderzoekskunde. Die kennis is weliswaar nodig om epidemieën goed in kaart te kunnen brengen, maar epidemiologen doen veel vaker onderzoek naar de accuratesse van medische onderzoeken.